ทองคำ 96.5%

ทองคำ 99.9%

งานมงคล

กรอบพระ

จี้พระ

ปี่เซียะ

ทองคำแท่ง

เพชร

ทองคำ 96.5%

ทองคำ 99.9%

งานมงคล

กรอบพระ

จี้พระ

ปี่เซียะ

ทองคำแท่ง

เพชร

ทองคำราคาขึ้น คาดปี 2567 นี้ นักลงทุน ตัวเกร็งกับราคาทองกันทั้งปี

        ทองคำราคาขึ้น ทองคำจัดเป็นสินทรัพย์ทางเลือก ในการบริหารความเสี่ยงที่นักลงทุนนิยมลงทุน เนื่องจากทองคำถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนอื่นๆ ในช่วงเกิดวิกฤติระดับโลก

        ราคาทองคำมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงมาโดยตลอด โดยปัจจัยหลักที่นักลงทุนใช้คาดการณ์แนวโน้มการขึ้นลงของราคาทองคำในตลาดโลก

คาดการแนวโน้มราคาทองคำในตลาดโลก

1. อัตราเงินเฟ้อ ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันเงินเฟ้อได้ ราคาทองคำจึงมักไปในทิศทางเดียวกับอัตราเงินเฟ้อ หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น เงินลงทุนจะไหลเข้าซื้อทองคำเพิ่มมากขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลดลงของมูลค่าเงินจากเงินเฟ้อที่สูงขึ้น เมื่อทองคำเป็นที่ต้องการมากขึ้น ราคาก็จะปรับตัวสูงขึ้น 2. ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ทองคำมีความสัมพันธ์กับสกุลเงินดอลลาร์มาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่

2 ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของเงินสกุลดอลลาร์ จึงส่งผลต่อราคาทองคำมากกว่าเงินสกุลอื่น หากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลสำคัญของโลก เช่น ยูโร, หยวน, ปอนด์ นักลงทุนจะหันมาเก็งกำไรในทองคำ ทำให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น ในทางกลับกันหาดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ทองคำก็จะถูกลดความน่าสนใจลง ราคาก็จะลดต่ำลง

3. วิกฤติการณ์ต่างๆ เมื่อมีวิกฤติการณ์เกิดขึ้น เช่น วิกฤติซับไพร์ม วิกฤติโรคระบาด ความขัดแย้งทางการเมืองระดับโลก หรือภาวะสงคราม ราคาทองคำจะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนยังคงมองทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ที่สร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือครองมากกว่าการถือทรัพย์สินอื่นๆ

สรุป

ปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งที่จะ ส่งผลต่อราคาทองคำขึ้น หรือลงในตลาดโลกและในตลาดของประเทศไทย นักลงทุนทองคำจำเป็นต้องติดตามข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง เลือกช่วงเวลาและโอกาส ในการซื้อทองมาเก็บไว้ในยามที่ราคาทองคำอ่อนตัวลง และเลือกที่จะขายทำกำไรในขณะที่ราคาทองสูงณ ช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โอกาสที่จะทำกำไรได้มากจากการลงทุนในทองคำก็มีความเป็นไปได้สูง ทั้งนี้ ต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินของผู้ลงทุน ให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่นำเงินไปลงทุนกับทองคำ ไม่ขาดสภาพคล่องถึงขนาดที่ต้องขายทองคำออกในสภาวะที่ยังขาดทุน

____________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/grow-your-wealth/gold-price.html