ทองคำ 96.5%

ทองคำ 99.9%

งานมงคล

กรอบพระ

จี้พระ

ปี่เซียะ

ทองคำแท่ง

เพชร

ทองคำ 96.5%

ทองคำ 99.9%

งานมงคล

กรอบพระ

จี้พระ

ปี่เซียะ

ทองคำแท่ง

เพชร

ทองคำ มีสภาพคล่องสูงและรูปแบบการลงทุนหลากหลาย

           ทองคำ มีสภาพคล่องการซื้อขายสูง เพราะเป็นสินทรัพย์มีค่าเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้ในทุกประเทศทั่วโลก รวมทั้งมีตลาดหลักและตลาดรองในการซื้อขายแลกเปลี่ยน

อย่างไรก็ตามเราควรเลือกรูปแบบการลงทุนรวมถึงจัดสัดส่วนของพอร์ตให้เหมาะสมกับเป้าหมายและความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้ รวมถึงคำนึงถึงความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกัน

คำเตือน: ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจเงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

ทำไมการลงทุนกับทองคำถึงน่าสนใจ?

         ทองคำ จัดเป็นสินทรัพย์ ลงทุนที่ปลอดภัยและได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นแหล่งสะสมความมั่นคง โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจทองคำให้ผลตอบแทนเป็นบวก
          นอกจากนี้ ยังเป็นทางเลือกการลงทุนที่ดีกว่าสินทรัพย์อื่น เพื่อกระจายความเสี่ยงด้วย เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์มั่นคง ไม่เสื่อมค่าไปตามกาลเวลาขณะเดียวกันทองคำมีรูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่ง หรือกองทุนรวมเกี่ยวกับทองคำ และในปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยให้นักลงทุนเข้าถึง และรับรู้ข้อมูลข่าวสารของการลงทุนทองคำได้ง่ายขึ้นจึงทำให้นักลงทุน ลงทุนได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
          ต้องยอมรับเลยว่าการลงทุนทอง ถือเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยและมั่นคง หากลงทุนถูกวิธีและถูกจังหวะรับรองว่าผลตอบแทนเป็นไปในทางที่ดีแน่นอน

ในช่วงวิกฤติ ทองคำมีความปลอดภัยมากที่สุด

             นักลงทุนคาดว่า ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยเฉพาะในภาวะวิกฤติ จากงานวิจัยของศาสตราจารย์ Dirk Baur มหาวิทยาลัย Western Australia ได้ให้เหตุผลว่า “ ในช่วงที่โลกอยู่ในภาวะวิกฤติที่มีความผันผวนสูง นักลงทุนจะเลือกใช้ข้อมูลจากประสบการณ์ในอดีตที่ นึกถึงได้ง่ายและเด่นชัดที่สุด เพื่อการตัดสินใจให้สำเร็จโดยเร็วที่สุด และจับต้องได้จริง รวมทั้งประเทศต่าง ๆ ยังคงเก็บและใช้ทองคำเป็นส่วนหนึ่ง ของทุนสำรองระหว่างประเทศ” ทำให้นักลงทุนคิดเหมือนกันว่า ทองคำน่าจะเป็นสินทรัพย์แห่ความปลอดภัยได้ในภาวะวิกฤติ

ทองคำ

 อ้างอิง :https://www.cimbthai.com/th/personal/blog/financial-guru/invest-in-gold.html