ทองคำ 96.5%

ทองคำ 99.9%

งานมงคล

กรอบพระ

จี้พระ

ปี่เซียะ

ทองคำแท่ง

เพชร

ทองคำ 96.5%

ทองคำ 99.9%

งานมงคล

กรอบพระ

จี้พระ

ปี่เซียะ

ทองคำแท่ง

เพชร

“4ข้อควรรู้ ” ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขึ้น – ลงของราคา “ทองคำ”

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขึ้น – ลงของราคา “ทองคำ”

           หลายท่านคงจะมีความสงสัยในปัจจัยที่ส่งผลต่อความผันผวนของ“ราคาทองคำ”ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้ “ราคาทองคำ”สามารถดีดขึ้นสูงหรือลงมาได้ ซึ่งมีไม่กี่ข้อเท่านั้นที่ทราบไว้ ไม่พลาดแน่นอนค่ะ

วันนี้ห้างทองบางกอกโกล์ดส ได้รวบรวม 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขึ้น – ลงของราคาทองคำ มาฝากทุกท่านค่ะ

 

 

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขึ้น – ลงของราคา “ทองคำ”

1.  ขึ้นอยู่กับนโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ย
เรื่องเกี่ยวกับนโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ยธนาคาร มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับราคาทองคำของแต่ละประเทศค่ะ กรณีมีการปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นจะสะท้อนว่าเศรษฐกิจเริ่มดี ความเชื่อมั่นมีมากขึ้น ค่าเงินของประเทศจะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาทองคำลดลงค่ะ ในทางตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยนโยบายลดลง จะสะท้อนว่าเศรษฐกิจเริ่มแย่ ความเชื่อมั่นเริ่มลดลง ค่าเงินจะปรับตัวลดลงตาม ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น

2. ขึ้นอยู่กับค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินที่ถูกใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ซึ่งค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะมีความผกผันกับราคาทอง เมื่อค่าเงินดอลล่าร์อ่อนลงเทียบกับเงินสกุลสำคัญของโลก เช่น เงินยูโร เงินเยน เงินปอนด์ จะส่งผลดีกับราคาทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่สามารถรักษามูลค่าได้ กระแสเงินของแต่ละประเทศจะไหลไปสู่ทองคำแทนเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ทองคำมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าก็จะส่งผลต่อราคาทองคำ นักลงทุนจะหันมาซื้อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐไว้แทน ราคาทองคำก็จะลดลงค่ะ

3. ขึ้นอยู่กับ “อุปสงค์” (Demand) และ “อุปทาน” (Supply)
สำหรับนักลงทุนหรือนักเก็งกำไรทอง อาจจะมีทองคำไว้ประกันเงินเฟ้อ หรือ เก็งกำไร และทองคำและทองคำยังถูกใช้ประโยชน์ในอีกหลายด้าน หากช่วงเวลานั้นมีความต้องการซื้อมากกว่าขาย หรือ Demand มากกว่า Supply ก็อาจส่งผลให้ราคาทองคำสูงขึ้นได้
อุปสงค์ (Demand) คือ ความต้องการใช้ทองคำ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากภาคอุตสาหกรรมทำเครื่องประดับ ภาคการลงทุนและภาครัฐที่มีการนำทุนสำรองไปซื้อทองคำมากขึ้นลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวอยู่ในพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐ ถ้าหากมีความต้องการซื้อทองคำสูง จะส่งผลให้ราคาทองสูงขึ้นในทางตรงกันข้าม ถ้ามีความต้องการซื้อทองคำต่ำลง ราคาทองก็จะลดต่ำลงเช่นกันค่ะ
               ส่วนอุปทาน (Supply) นั้น คือ ความต้องการขายทองคำของผู้ผลิตทองคำของเหมืองทอง การขายของธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ และปริมาณทองคำเก่าที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ถ้าหากมีความต้องการขายทองคำสูง ราคาทองจะลดต่ำลง แต่ถ้าหากมีความต้องการขายต่ำราคาทองก็จะสูงขึ้นตามหลักทางเศรษฐศาสตร์เช่นกันค่ะ

4. ขึ้นอยู่กับ ปัญหาการเมือง สงคราม และโรคระบาด
ในช่วงที่มีความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ ภายในภูมิภาคหรือระหว่างภูมิภาคก็ตาม อาจนำไปสู่ความกังวลว่าจะเกิดภาวะสงคราม ค่าเงินถดถอย รวมถึงความกังวลอย่างสูงเกี่ยวกับระบบการเงินโลก ราคาทองคำมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากทองคำถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงและการเก็บมูลค่าเงินไว้ในรูปแบบทองคำจะเป็นที่ปลอดภัยกว่า ซึ่งสิ่งนี้จะสะท้อนความต้องการทองคำที่มากขึ้นและจะทำให้ราคาทองคำสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะ

 

จนถึงในส่วนนี้ทุกท่านคงได้รับทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อราคา“ทองคำ” กันมาพอสมควรแล้ว ซึ่งปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาล้วนมีผลต่อราคาทองคำ ขึ้นลงในตลาดโลกและตลาดในประเทศไทย

ผู้ลงทุนควรศึกษาให้รอบคอบ และติดตามข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำทั้งทางบวกและทางลบไว้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องค่ะ ควรเลือกช่วงเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะแก่การลงทุน เพื่อที่การลงทุนของทุกท่านในครั้งนี้จะส่งผลบวกต่อทุกท่านในอนาคตได้ค่ะ

ทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ทุกท่านควรศึกษาให้ดีก่อนคิดที่จะลงทุน เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของผู้ลงทุนให้สอดคล้องกับระยะเวลาก็นำเงินไปลงทุนกับทองคำ และไม่ขาดสภาพคล่องถึงขนาดที่ต้องขายทองคำออกในสภาวะที่ยังขาดทุนค่ะ

หากทุกท่านที่สนใจในการลงทุน “ทองคำ” ระยะยาว อยากรักษาสภาพคล่องทางการเงิน ไม่อยากวางเงินก้อน และยังไม่แน่ใจว่าควรจะซื้อทองคำช่วงไหนดีถึงจะทำกำไรใหกับตัวท่านเองได้ ทางห้างทองบางกอกโกลด์ส ขอแนะนำการลงทุน “ออมทอง” กับห้างทองบางกอกโกลด์สได้ง่ายๆ และ” ยอดฝากขั้นต่ำเพียง 100 บาท” ในการออมค่ะ โดยการออมทองกับห้างทองบางกอกโกลด์ส คือ การลงทุนที่สะสมยอดไว้ได้เรื่อยๆจนถึงวันที่ยอดครบเท่าราคาทองที่ทุกท่านต้องการค่ะ โดยสามารถทำธุรกรรมผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยค่ะ สะดวกเข้ากับทุกไลฟ์สไตล์ของทุกท่านอย่างแน่นอนค่ะ

ออมทองกับห้างทองบางกอกโกลด์ส ออมง่าย สามารถออมผ่าน “แอปพลิเคชั่นของบางกอกโกลด์ส” ได้แบบทันใจ หากทุกท่านสนใจอยากจะเริ่มลงทุน ”ออมทอง” กับห้างทองบางกอกโกลด์ส สามารถสอบถามได้ที่ (ใส่ลิ้งค์ที่สามารถเชื่อมไป Inbox ในเฟสได้)(ราคาทองคำอ้างอิงจากราคาสมาคมค้าทองคำ) เพียงเท่านี้ทุกท่านก็สามารถเริ่ม”ออมทอง” ได้ง่ายๆ ที่บางกอกโกลด์สทุกสาขาค่ะ

 

 

อ้างอิง : https://www.facebook.com/Bangkokgolds