Bangkok Golds

99/29 หมู่ 1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ร้านตั้งอยู่ชั้น 1 อยู่ฝั่งทางเข้าประตู Home Pro

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.45 – 20.15 น.
  เสาร์ – อาทิตย์ – นักขัตฤกษ์ เวลา 09.45 – 20.15 น.

error:Content is protected !!